Museke,

Oworodidie Ake "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi"

Anwanga "Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi".

"Nyame Ndwom - Ebenezer O Mbrɛ Nyame Aboa Yɛn Abɛdu Nyi" ntre a ikwo.
Ko iko ake ko ikwo ntre akan.

Oworodidie

"Ebenezer" oworo itiat ake wam.
Ko mfon ake Abasi noono song.
Ko mfon ake Abasi yaha afed.
Abasi unwam afed: nam eti mkpo utom.
Ko mfon ake Abasi ntre uboho.

Iko

Ampa ara Nyankopɔn ne adom ara kwa
Na ndɛ yɛ da so te ase yi
Sɛ ɔbra akortoka yɛ den dɛn ara
Ɔ ayi yɛn afiri owu yi mu

Adwuma papa biara a yɛ redi
Ɛ firi Nyame ne mboa
Nti yɛ bɛtow Ebenezer na yɛ akyerɛ ase
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi

Mo mma yɛ ntow

Ngyeso
Ebenezer o
Mbrɛ Nyame aboa yɛn abɛdu nyi
Ebenezer o
Nyame ne adom ara kwa

<< Akan | Efen >>