Museke,

Oworodidie Ake "Wulomei - Omanye Aba"

Anwanga "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" ntre a ikwo.
Ko iko ake ko ikwo ntre gadangbe.

Oworodidie

"Omanye" oworo "uforo".
Uforo di.

<< Akan | Efen >>