Aiyewo,

A Eti Mkpo Owo

A Eti Mkpo Owo
  • kpem ifiok
  • unwam mme owo
<< Akan | Efen >>