fie.nipa,

Efya

Efya ntre anie owo?

Efya nam Jorley, a ikwo. Efya ntre a owo uwan.

Enye uwem.

Anye usen-emana ntre ayoho usen ituon ke udua. Offiong Inang 10, 1987.
Anye kud keere-keet usen. Anye ntre a eti mkpo owo.

Enye utom.

Efya nam ikwo. Ghana ntre enye obio. Anye ima enye obio.

Obio idung ima Efya.

<< Akan | Efen >>